• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stanisława Papież prowadząca działalność pod firmą Dom Wczasowy Stanisława, ul Jana Pawła II 356, 34-425 Biały Dunajec, dalej jako „Administrator”.
  • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • rozwiń treść »